Στρατηγικός Συνεργάτης

Image
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

To πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής αλληλεγγύης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ στηρίζει έμπρακτα το θηλασμό και το μοναδικό δέσιμο που επιτυγχάνεται μεταξύ της νέας μητέρας και του παιδιού της μέσω του θηλασμού.

Ο θηλασμός προσφέρει φροντίδα στο παιδί για μια ζωή, ενισχύοντας σημαντικά τη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του. Οι αξίες της φροντίδας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, της υγείας και της σωστής ανάπτυξης των παιδιών, είναι αξίες που εκφράζουν και την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία στην Κύπρο.

Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ από το 2009 δημιούργησε την ανοιχτή γραμμή θηλασμού 8000 6262 (mama), μέσω της οποίας οι νέες μητέρες μπορούν να ζητήσουν συμβουλές από εξειδικευμένους συμβούλους θηλασμού.