Εθνική Επιτροπή

Εθνική Επιτροπή για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο

Με σκοπό την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας η οποία συστάθηκε στις αρχές του 2012. Η Εθνική Επιτροπή, απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και με συμμετέχοντες από την Παιδιατρική, τη Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής».

Όραμα της Εθνικής Επιτροπής είναι η προαγωγή της υγείας μητέρας και βρέφους καθώς και της δημόσιας υγείας, μέσω της ανάπτυξης Εθνικής Πολιτικής για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του θηλασμού.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η έκδοση σχετικού ενημερωτικού υλικού, η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και του κοινού για το μητρικό θηλασμό. Ενημερωτικό υλικό της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, στη διεύθυνση: www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page78_gr/page78_gr?OpenDocument