Πάφος

New Baby City
Ελευθερίου Βενιζέλου 110
Maispa Center, Καταστήματα 1 + 2
8062 Πάφος
———————————————————-
New Baby City
110 Eleftherios Venizelos Ave.
Maispa Center, Shop 1 + 2
8062 Paphos
 
 
Ώρα/Time: 17:00
Τ: 26 220 523
 

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 

Wednesday, 16. January 2019 - 17:00
Wednesday, 13. February 2019 - 17:00
Wednesday, 13. March 2019 - 17:00
Wednesday, 10. April 2019 - 17:00
Wednesday, 22. May 2019 - 17:00
Wednesday, 12. June 2019 - 17:00
Wednesday, 17. July 2019 - 17:00
Wednesday, 11. September 2019 - 17:00
Wednesday, 16. October 2019 - 17:00
Wednesday, 13. November 2019 - 17:00
Wednesday, 18. December 2019 - 17:00